welcome to our wedding

สถานที่จัดงาน & contact

สถานที่จัดงาน

ณ บริษัทวลาดิเซีย (สำนักงานใหญฺ)

88/520 ถนนกัลปพฤกษ์

แขวงบางแค  เขตบางแค

กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามเรา (ว่าที่บ่าวสาว) ได้ที่ 

099-388-8888

092-899-9999

Waiting to celebrate