การ์ดงานบวชแบบพับ 2พับ 3พับ

รวมตัวอย่าง การ์ดสองพับ และสามพับ

เพื่อเป็นแนวทาง ให้ลูกค้าท่านอื่นๆ

การ์ดงานบวช 2 พับ

 

การ์ดงานบวช 3 พับ