การ์ดงานบวช

รับพิมพ์ การ์ดงานบวช งานอุปสมบท

การพิมพ์ การ์ดงานบวช จะนิยมจัดทำในช่วงก่อนวันบวชจริงประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย มักจะนำไปแจกให้ญาติผู้ใหญ่ โดยผู้ที่จะอุปสมบทสมควรไปแจกด้วยตัวเอง และควรจะใช้โอกาสนี้ ทำการขอขมาแก่ผู้ที่เคารพทุกๆท่าน ดังข้อความที่มีปรากฏอยู่บนตัวการ์ดอยู่ดังที่ว่า

“กรรมใดที่ผู้อุปสมบท ได้ล่วงเกินท่านด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นให้แก่ผู้อุปสมบทด้วยเทอญ”

ช่วงเวลาที่ชายไทยนิยมบวชกันส่วนใหญ่ จะเป็นช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อบวชแล้วจักต้องอยู่ในพรรษา และเมื่อจะสึก สามารถเลือกฤกษ์สึกในช่วงหลังเข้าพรรษา แต่หากท่านใดที่ไม่สามารถบริหารเวลาจนสามารถบวชได้ระยะเวลาตามพรรษา จึงควรหาฟกษ์บวชในช่วงที่ไม่คาบเกี่ยวกับระยะ 3เดือนระหว่างพรรษา โดยมากมักเลือกช่วงก่อนพรรษา

ส่วนระยะเวลาการเตรียมตัวร่วมถึงเตรียมการ์ดงานบวช ผู้อุปสมบทควรเตรียมแต่เนิ่นๆ หรือภายหลังจากที่ทราบฤกษ์บวช โดยได้ติดต่อวัดและพระอุปฌาย์ แล้วและระยะเวลาในการจัดพิมพ์รวมเวลาจัดส่ง โดยมากจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ และเผื่อเวลาสำหรับแจกการ์ดไว้ 2-4 สัปดาห์

พิมพ์ การ์ดงานบวช โดยสีครีมการ์ด

 • ขนาด คือ 5*7 นิ้ว เป็นการ์ดเดี่ยว
 • ใช้กระดาษอย่างดี หนา 180 แกรม พิมพ์ลาย (การ์ดสำเร็จ)
 • ราคาการ์ดพิมพ์ทอง (ใช้น้ำหมึกสีทอง) พร้อมซองครีม
 • จำนวน 100 ชุด ราคา 6.00 บาท
 • จำนวน 300 ชุด ราคา 5.00 บาท
 • จำนวน 400 ชุด ราคา 4.50 บาท
 • จำนวน 500 ชุด ราคา 4.00 บาท
 • ราคาปั๊มฟอยล์ทอง (เฉพาะ 5*7 นิ้ว)  7 บาท + ค่าบล็อค 500 บาท

แบบการ์ดงานบวช เป็นการ์ดเดี่ยว ขนาด 5*7 นิ้ว กระดาษปอนด์พิมพ์ลาย หนา 180 แกรม จัดเป็นเซตคู่กับซองสีครีม ซองเป็นกระดาษเรียบหนา 80 แกรม ไม่มีกลิ่น ข้อความพิมพ์ด้วยหมึกสีทอง หากต้องการข้อความปั๊มฟอยล์มันวาว สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ 097-921-0851 หรือไลน์ ไอดี : @seecreamcard

แบบและลาย การ์ดงานบวช

เลือกจากทั้งหมด 12 แบบ ทุกแบบเป็นการ์ดเดี่ยว ขนาด 5×7 นิ้ว กระดาษหนา 180 แกรมพิมพ์ลาย พิมพ์ข้อความด้านเดียวด้วยหมึกสีทอง มาพร้อมซองปอด์นเรียบ 80 แกรมสีครีม

สั่งพิมพ์การ์ดงานบวช

 • เตรียมรายละเอียดที่จพพิมพ์ลงในการ์ด ดังนี้
 • รายชื่อเจ้าภาพ และ ชื่อผู้อุปสมบท
 • กำหนดการ โดยละเอียด ระบุเวลา โกนผมนาค นำนาคเข้าโบสถ์ และงานเลี้ยง (ถ้ามี)
 • สถานที่ พัทธสีมา และ สถานที่จัดเลี้ยง
 • ส่งรายละเอียดข้างต้น และรูปแบบการ์ดที่เลือกหรือ รหัส (เช่น MH038) มาที่ line id : @seecreamcard  สีครีมการ์ดใช้เวลา 1 วันเพื่อทำแบบส่งกลับให้ลูกค้าตรวจสอบพร้อมคอนเฟิร์ม และโอนมัดจำ
 • รอรับการ์ด โดยปกติใช้เวลา 1-3 วันในการพิมพ์ ชำระส่วนที่ค้างเมื่อมารับสินค้า

ตัวอย่างการเขียนข้อความการ์ดงานบวช กรณีต่างๆ

โดยปกติ ขั้นตอนการบวชจะใช้เวลา 1-2 วัน ขึ้นกับตัวผู้ที่จะบวชต้องการ พิธีการที่มีในสองวัน อาจรวบรัดมาเป็นวันเดียวได้ 2 แบบนี้ก็จะใช้วิธีการเขียนการ์ดต่างกัน เช่นกันงานที่มีเจ้าภาพเพียงบิดา มารดาของผู้ที่จะอุปสมบท และ งานที่มีเจ้าภาพร่วมมากกว่านั้น ก็มีวิธีการเขียนข้อความในการ์ดต่างกัน และยังมีลักษณะการบวชแบบเดี่ยวหรือบวชคู่พี่น้อง หรือหมู่คณะ ก็จะเขียนต่างกันไป

อย่ากังวลนะครับ วันนี้สีครีมการ์ด รวบรวมรูปแบบการเขียน การ์ดพิมพ์การ์ดงานบวช แบบต่างๆ มาให้แล้ว แบ่งเป็น 4 แบบหลักๆ นะครั ได้แก่

 • แบบ จัดงาน 2 วัน ขึ้นต้นด้วยชื่อเจ้าภาพ
 • แบบสอง จัดงาน 2 วัน ขึ้นต้นด้วยชื่อผู้ที่จะอุปสมบท
 • แบบสาม จัดงาน รวบใน 1 วัน
 • แบบสี่  เจ้าภาพมีเป็นหมู่คณะ
 • แบบห้า งานบวช โดยผู้บวชเป็นพี่น้องกัน

เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่พิธีอุปสมบท

ในลำดับแรกก่อนที่จะทำการใดๆ ผู้ที่อุปสมบท จะต้องเริ่มต้นจาก

 1. การขออนุญาติ จากบิดามารดา เสียก่อน ในข้อนี้หากพิจารณาโดยผิวเผิน อาจคิดว่าเป็นเหตุธรรมดาเสีเหลือเกิน แต่ที่ต้องระบุกันอย่างนี้ก็เพราะ ในเรื่องเล่าสมัย บรรพกาล ในคราวที่เจ้าชายราหุล โอรสแห้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชเป็นเณรนั้น พระเจ้าสุทโทธนะ มิได้ทราบเหตุล่วงหน้า โดยในใจได้วางตัวองค์ชายราหุลไว้เป็นรัชทายาท เมื่อองค์ชายมาบวชเสียโดยมิได้บอกล่วงหน้าจึงเสียพระทัย จึงได้กล่าวทูลแก่พระพุทธเจ้าว่า ในกาลต่อไปหากจะบวช ขอให้ผู้บวชได้ขออนุญาตอจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองก่อนด้วย
 2. เดินทางไปยังวัดที่ต้องการบวช ติดต่อเพื่อขอฤกษ์ และจัดหาฤกษ์ตามที่พระอุปฌาย์สะดวกในกิจนี้ พร้อมกันนี้หากเป็นวัดใหญ่ที่มีระบบ มีธุรการหรือเลขาวัด ให้ติดต่อเรื่องสถานที่ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ขอบทขานนาค มาไว้ เพื่อฝึกท่องและ จำให้ขึ้นใจเพราะข้อความขานนาค หรือคำขาอุปสมบทนั้น เป็นข้อความในภาษาบาลี
 3. ขอขมาบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ ญาติสนิทมิตรสหาย พร้อมส่งการ์ดเชิญร่วมงานบวช ซึ่งอาจจัดงาน2 วัน หรือ รวบจัดในวันเดียว ก็ได้
 4. หลังจากนั้น เมื่ออยู่ในช่วงเวลาใกล้ฤกษ์บวช โดยความเชื่อทางศาสนาแต่โบราณ เมื่อใกล้ถึงงานบุญใหญ่ชนิดนี้ มักต้องระวังมารอาจมาผจญขัดขวาง จึงมีคำแนะนำให้ผู้ที่จะอุปสมบท เก็บเนื้อเก็บตัว และหมั่นฝึกให้มีสมาธิในทุกขณะจิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ
ข้อความเพิ่มเติม และบทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามราคาการ์ดงานบวช
การ์ดขนาด 5×7 นิ้ว ราคาพร้อมซองครีม เริ่มที่4 บาท (500ใบ)
4.50 บาท (400ใบ) 5.00 บาท(300ใบ) 6.00 บาท(100ใบ)

ใช้เวลาพิมพ์การ์ดกี่วัน
ถ้ามีในสต้อก ลูกค้าคอนเฟิร์มแบบวันนี้เที่ยงรับได้วันถัดไปหากการ์ดไม่พร้อมในสต้อกจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันนับจากคอนเฟิร์ม

การ์ดงานบวชใส่รูปพระได้ไหม
แบบที่นำเสนอในหน้าเพจนี้เป็นการ์ดสำเร็จ พิมพ์เฉพาะข้อความดัวยหมึกสีทอง ไม่ได้พิมพ์รูปภาพแบบ 4สีครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *