การ์ดขึ้นบ้านใหม่ พ่อกำนันบุญทรัพย์ แม่กำนันพวงเพชร