นโยบายราคา

สำหรับการ์ดทุกแบบ

 • ราคาพร้อมซอง
 • ขั้นต่ำเริ่มที่ 100ชุด
 • เพิ่มช่วงขั้นละ 50

การ์ดไม่ใช้บล็อค

 • การ์ดสำเร็จรูป พิมพ์ข้อความด้วยหมึกสี
 • การ์ดดิจิตอลออฟเซต
 • ไม่มีบล็อค
 • ต.ย. ราคา 8 บาท
 • สั่ง 100 ชุด =800

การ์ดใช้บล็อค

 • การ์ดปั๊มฟอยล์
 • มีค่าบล็อค
 • ฟอยล์สีมาตรฐาน คือ ทองเค เงินเค
 • ฟอยล์สีพิเศษ บวกเพิ่ม 2-4 บาทต่อชุด
 • ต.ย. ราคา 15/700
 • สั่ง 150 ชุด
 • ยอด= 150×15 + 700
 • =2950 บาท

การ์ดใช้บล็อคสั่งเพิ่ม

 • ไม่ต้องเสียค่าบล็อค (ใช้บล็อคเดิม)
 • จำนวนเพิ่ม เริ่มที่ 100ใบ

การ์ด 2ภาษา

 • เช่นการ์ดไทย+จีน
 • ราคาการ์ดที่พิมพ์ 2 ภาษาด้ จะแจ้งไว้
 • ต.ย. ราคา 2 ภาษา
 • 16/600 + 20/1000
 • ถ้าพิมพ์ภาษาเดียว = 16/600
 • ถ้าพิมพ์ 2ภาษา = 20/1000

การ์ดมีไส้ไข

 • การ์ดบางรุ่น ด้านในมีแผ่นกระดาษบางซ้อนอีกชั้น สำหรับพิมพ์ข้อความ
 • กระดาษสามารถพิมพ์ได้ด้วยหมึก หรือใช้ฟอยล์ปั๊ม
 • สามารถเอาไขออก และปั๊มลงบนการ์ดโดยตรง