ติดตามสถานะสินค้า

ติดตามสถานะสินค้า ได้ 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ tracking ของ Kerry ที่ https://th.kerryexpress.com/th/track/

tracking of THAILAND Post Service (EMS) https://track.thailandpost.co.th

HOT LINE Kerry : 1217

HOT LINE THAILAND Post Service (EMS) : 1545DateCustomer NameTracking NumberRemark
ตารางอัพเดต สถานะการส่งสินค้า เฉพาะลูกค้าที่จัดส่ง

19/12/63

  1. คุณวไลพร ภิรมย์สกุล kerry# R89P000121669
  2. คุณณัฐกาญจน์ มนต์คาถา kerry# R89P000121570

18/12/63

  1. คุณตรีพากร เมธพัฒน์ kerry # RS9P000121459