เปรมประชาขนส่ง

ลูกค้าปาย แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง สามารถใช้ขนส่ง บริษัทเปรมประชาได้แล้ว

ส่งเปรมประชา คือยังไง??

สินค้าจะถูกส่งไปพร้อมกับรถตู้โดยสาร รถตู้คิวเปรมประชาตั้งอยู่ที่ อาเขต เชียงใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าในช่วงเย็นวันเดียวกัน สินค้าจะถูกนำไปที่คิวรถในช่วงเช้า ก่อน 09.30 น.

ป้ายรายละเอียดเปรมประชา
รับของได้ที่ไหน

ฝากของไปกับรถตู้ ลูกค้าต้องไปรับที่คิวรถที่แจ้งไว้ ปัจจุบัน เรามีจุดส่งใน 3 อำเภอหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง

** ไม่ใช่บริการแบบ kerry ที่ส่งถึงบ้านนะครับ **

การชำระเงิน
  • ค่าสินค้า โอนครบก่อน 20.00 น. คืนก่อนวันจัดส่ง
  • ค่าขนส่ง จำเป็นต้องจ่ายต้นทาง – ร้านจะประเมินราคาเบื้องต้น และเรียกเก็บจาก ลูกค้าก่อน ถ้าค่าขนส่งจริงสูงกว่าที่ประเมิน  ทางร้านจะโอนคืน
ใบเสร็จรับเงินเปรมประชา
ภาพประกอบ