ราคาการ์ดแต่งงาน แยกตามวิธีการพิมพ์

สีครีมการ์ดแบ่งวิธีการ์ดคิดราคา การ์ดแต่งงาน ไว้ 3 แบบ ตามรูปแบบของการ์ด ได้แก่ การ์ดพิมพ์ทอง , การ์ดปั๊มฟอยล์ และ การ์ดพิมพ์ดิจิตอล4สี

ตัวอย่างการ์ดพิมพ์ทอง

การ์ดแต่งงานพิมพ์ทอง
การ์ดแต่งงาน
การ์ดแต่งงานราคาถูก ลายดอกไม้การ์ดแต่งงานราคาถูก ลายดอกไม้
การ์ดแต่งงานราคาถูก ลายดอกไม้
การ์ดแต่งงานพิมพ์ทอง
การ์ดแต่งงานพิมพ์ทอง

การ์ดพิมพ์ทอง

 • การ์ดเดี่ยว ขนาด 4*6  5*7  4*7.5  นิ้ว
 • พื้นหลัง + ลาย พิมพ์มาจากโรงงาน
 • รายละเอียดในการ์โ พิมพ์หมึกสีทอง (ทองด้าน)

คำนวน ราคา

 • ราคา สุทธิต่อใบ 5 6 หรือ 7 บาท ขึ้นกับแบบ
 • ราคารวมซองแล้ว 
 • ไม่มีค่าบล็อค

ตัวอย่างการ์ดปั๊มฟอยล์

การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์
การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์
การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์
การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์
การ์ดแต่งงานปั๊มฟอยล์
การ์ดแต่งงาน แบบเดี่ยว สไตล์เรียบหรู 2019

การ์ดปั๊มฟอยล์

 • ข้อความสีทอง หรือเงิน มันวาว
 • ราคา แจ้งเป็น 2 ส่วน
 • คือ ราคา ต่อใบ และ “ค่าบล็อค”

คำนวน ราคา

 • ราคา เช่น  12  บาท  บล็อค  600  บาท
 • สั่ง 300 ชุด 
 • ยอด = (300*12) + 600 = 4200 บาท

ตัวอย่างการ์ดพิมพ์ดิจิตอล4สี

การ์ดแต่งงาน พิมพ์4สี
การ์ดแต่งงาน พิมพ์4สี
การ์ดแต่งงาน พิมพ์4สี

การ์ดพิมพ์4สี ดิจิตอล

 • ใส่รูปถ่ายได้ 
 • ปรับสีได้
 • ไม่มีค่าบล็อค แก้แบบได้ 2รอบ

คำนวน ราคา

 • ราคา ขึ้นกับแบบ และ ชนิดกระดาษ
 • ราคาการ์ด ( 4*6  นิ้ว + พิมพ์หน้าหลัง) = 8-10 บาท
 • ราคาการ์ด ( 5*7  นิ้ว + พิมพ์หน้าหลัง) = 12-14 บาท

กรณีเคสพิเศษ