Category Archives: รุ่นซองการ์ดเชิญ

ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5×7 นิ้ว (2k)

สำหรับการ์ด 5x7 นิ้ว ซองหนา 100 แกรม [...]

ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 4×6 นิ้ว (2k)

ซองขนาด 4x6 นิ้ว แนวนอน [...]