การ์ดจีน บ่าวสาวเชื้อสายจีน ที่ต้องใช้การ์ดภาษาจีน ไม่ต้องกังวลเรามีคำตอบ

การ์ดแต่งงานแบบจีน

บ่าวสาวเชื้อสายจีน เมื่อต้องเตรียมการ์ดแต่งงาน หลายคู่จำเป็นต้องใช้การ์ดแต่งงานสไตล์สีแดงเข้มคู่กับซองสีแดง และอีกหลายคู่อาจได้รับการกำชับจากพ่อแม่ให้ใช้ข้อความภาษาจีนลงในการ์ดด้วย ที่ร้านสีครีมจะแยกการ์ดจีนออกเป็น สองแบบ คือ การ์ดจีนที่ข้อความเป็นภาษาไทย และ การ์ดจีนที่พิมพ์ข้อความสองภาษา(ไทย+จีน)

การ์ดจีน

ราคาการ์ดจีน

  • การ์ดแต่งงานภาษาเดียว แจ้งราคา เช่นตัวอย่าง 18 / 700
    • คือราคาต่อใบพร้อมซอง = 18 บาท
    • ค่าบล็อคปั๊ม = 700 บาท
  • สำหรับการ์ดจีนที่มี สามพับขึ้นไป* สามารถพิมพ์ได้ สองภาษาคือ ไทย และ จีน จะแจ้งราคาไว้เป็นตัวเลขสองชุด ตัวอย่าง 18 / 700 , 23 / 1200
    • ตัวเลขชุดหน้า คือกรณีพิมพ์ 1 ภาษา
    • ตัวเลขชุดหลัง คือราคา พิมพ์ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาจีน

ตัวอย่างการ์ดเชิญสไตล์จีน