เครดิต : ไฟล์ภาพจาก 555envelope และ https://www.allcolourenvelopes.co.uk/

แบบซองการ์ดเชิญ
แบบซองการ์ดเชิญ
แบบซองการ์ดเชิญ
แบบซองการ์ดเชิญ
แบบซองการ์ดเชิญ

แบบซองการ์ดเชิญ

  • ซองฝายุโรบ ปลายฝาจะยาวกว่าฝาสามเหลี่ยมทั่วไป

รวมซองการ์ดเชิญ